cemal sanli

Prof. Dr. Cemal Şanlı

Şanlı Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Prof. Dr. Cemal Şanlı, 1977 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Kürsüsüne asistan olmuştur. 07.05.1985’te “MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE ESASA UYGULANACAK HUKUK” (Applicable Law in International Commercial Arbitration) adlı tezle “Hukuk Doktoru” ünvanını almıştır. Uluslararası Tahkime ilişkin doktora tezini, Londra Üniversitesi’ne bağlı “Institute of Advanced Legal Studies” te tamamlayan Prof. Dr. Cemal Şanlı, 1987 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent, 1996’da ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör olmuştur. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesiliğinden emekli olmuştur.
1992 yılında Şanlı Hukuk Bürosu’nu kuran Prof. Dr. Cemal Şanlı, bilhassa milletlerarası nitelikteki birçok özel hukuk uyuşmazlığında hakemlik ve avukatlık yapmıştır. Milletlerarası ticari ve yatırım tahkimi alanlarında engin tecrübeye sahiptir.

İletişim

cemal.sanli@sanlilawfirm.com